ID Digital Consulting издига КБС Банк България на водещо място в българската дигитална среда

Клиент

Raiffeisenbank Bulgaria

KBC Bank client logo

Описание на казуса

КБС Банк България провежда както онлайн така и класически маркетинг кампании на различни платформи, работейки с различни дигитални агенции, с цел да развие онлайн присъствието си. Този процес се ускорява след ситуацията с Covid-19. Множество вътрешни екипи и участници са заинтересовани от различните аспекти на това каква е ефективността на кампаниите, от проследяване на конверсиите и тяхната оптимизация чрез промени в UX/UI (потребителски интерфейс и потребителско изживяване).

В началото на проекта (08.2019) се сблъскахме с различни предизвикателства и работихме с цел:

 • По-добро разбиране за общото представяне и общите данни за трафика
 • Решаване на множество метрични проблеми, които сериозно афектираха качеството на данните
 • Постигане на стандартизирани данни
 • Интегриране на множество потоци от данни, които са взети от различни източници като партниращи агенции, експорти и данни събрани от Google Analytics чрез подходящо планиране, ETL (extraction, transformation and loading) и стандарти.
 • Изграждане и съгласуване на конкретни бизнес цели относно трафика и конверсиите
 • Процес по централизиране на BI решенията за достъп до данни
 • Постигане на достатъчно високо ниво на разбиране за спецификите на различните платформи и инструменти

Как го постигнахме?

Изработихме стратегия, състояща се от многократни взаимодействия, за да построим устойчиво и мащабно решение, което значително да подобри възможностите на банката.

Нашата основна цел беше да подобрим възможностите на въпросната институция и да изпълним успешно процеса на дигитализация, което ще увеличи резултатите и конкурентоспособността на банката.

Предприети и изпълнени стъпки:

 • Използване и интегриране на инструментите на Google за одит и събиране на данни.
 • Настройване на инструментите на Google.
 • Създаване на план за събиране на данни и прилагане на ETL процеси.
 • Изпълнение на плана за събиране на данни.
 • Точно събиране на данни и постоянен контрол върху тяхното качество и обективност.
 • Създаване на потоци от данни между всички използвани платформи и дигитални инструменти.
 • Създаване на DataStudio отчети, използвайки нормализирани и стандартизирани данни.
 • Създаване на над 15 продуктови отчета, над 500 data widgets, мониторинг на над 40 различни КПИ-та, интегриране на 6 рекламни платформи, използвани от над 40 служители.

За да бъде успешен проекта се постарахме да разберем как функционира логиката на уебсайта на банката и създадохме тясно сътрудничество с екипа по маркетинг на КБС Банк България.

Резултати

 • Мониторинг на медийните разходи
 • Подробна информация за резултатите от кампаниите
 • Постоянна оптимизация на кампаниите
 • Подробно проследяване на конверсиите на ниво сегмент и продукт
 • Лесен и бърз достъп до данни за всички участници в екипа на KBC България
 • Лесни за интерпретация и визуализация данни

Атестат от клиента

С удоволствие отбелязваме нашето партньорство с ID Digital Consulting през последните 2 години за изграждането на силно и трайно дигитално бъдеще. Благовест се прояви като надежден и ориентиран към решаване на проблеми. С неговата експертиза относно качество и събиране на данни той стана една неразделна част от нашия екип.”

Борислава Денева, Ръководител отдел “Комуникации”, КБС Банк България