Как да се погрижим за защитата на личните данни в съответствие с изискванията на GDPR?

Изгледайте пълното видео от конференцията на IAB, като кликнете върху връзката по-долу, където:

Благовест Йорданов разказва и предоставя ценни инсайти относно последните инициативи, свързани със защитата на поверителността на потребителите, личните данни и стриктното прилагане на изискванията на GDPR.

Основна тема е обявено въвеждане на често споменавания и широко обсъждан – Google Consent Mode V2 и очакваното премахване на 3rd party cookies.
Благовест Йорданов коментира различни, но критични аспекти, включително:

Практически подходи за гарантиране на спазването на регламентите на GDPR и защитата на правата на личните данни на лицата.
Стратегии за подобряване на вашите дигитални инициативи в постоянно развиващият се пейзаж в който се намираме.

Разбиране на концепцията и последиците от въвеждането на “Google’s “Privacy Sandbox” в дигиталната екосистема и неговите ефекти върху играчите в индустрията.

Коментиране на предизвикателствата, пред които са изправени рекламодатели, издатели и други заинтересовани страни при адаптирането към новият и постоянно променящ се пейзаж на поверителността и преобразяването на бизнес практиките.

Повече подробности за Google Consent Mode V2 и как то ви засяга вас и вашия бизнес могат да бъдат открити във видеото от конференцията на IAB по-долу.

Black and Orange Event Instagram Post (1)