Пълноценни услуги за дигитален маркетинг, за да постигнете вашите бизнес цели.

 • Дигитална стратегия и консултиране

  • Пазарно проучване и анализ
  • Създаване на стратегия с акцент върху постигане на конкретни резултати
  • Бюджетиране на маркетинговия микс
  • Производителност и Brand Awareness за марката
  • Избор на технологични инструменти
  • Одит на рекламните кампании

 • Събиране, анализ и визуализация на данни

  • Миграции към GA4
  • Одити на качеството на събиране на данни
  • Имплементации на GTM (Google Tag Manager)
  • Интеграции между сървъри
  • Проследяване на конверсиите
  • Създаване и поддръжка на данни в потоци
  • ETL и предварителна обработка на данни
  • Детайлни таблици с данни
  • Обучения

 • SEO и стратегия за съдържание

  • SEO одити и проверка на видимостта
  • Предложения за оптимизация на страниците
  • Стратегия за изграждане на качествени връзки
  • Препоръки за добро съдържание
  • Онлайн присъствие на физически обекти (Google My Business)
  • SEO услуги на месечен абонамент

 • PPC и Социални услуги

  • Подробна стратегия за мултиканален маркетинг и реклама
  • Проучване на ключови думи
  • Ежедневно управление на PPC кампании
  • Управление и оптимизация на присъствието в социалните медии
  • Настройки за B2B – услуги за генериране и проследяване на потенциални клиенти
  • Настройки за B2C, включително кампании за пазаруване
  • Импорт на офлайн данни за конверсии и метрики

Team Trainings

Обучения на екипа ви

Нашите дигитални обучителни сесии са проектирани да бъдат изключително интерактивни и са фокусирани върху откриването на потенциала на вашия екип и удовлетворяването на специфичните им нужди.
Започваме с анкета, за да разберем обучителните нужди на вашия екип.
Възможно е да променим нашите обучителни материали, за да отговарят най-добре на вашите специфични нужди.

Нашите обучения обхващат различни теми, като оптимизиране на маркетинговата екосистема, интегриране на различни платформи, работа с бизнес доклади.
Обикновено предоставяме обученията си в полудневни или целодневни формати. Можем да предложим както обучения на място, така и онлайн обучения.