special offer uua

Пакет Основни UA данни:

 

Пакетът включва извличането на данните под формата на следните три отчета:

 

 • Отчет за Електронна търговия (eCommerce report)
 • Отчет за Трафик (Traffic report)
 • Отчет за Събития (Events report)

 

Период за извличане на данни: 01.01.2022 до 30.06.2023

Цена на услугата: 200 лв.

GAUA

Видове отчети

Електронна търговия (eCommerce report):

Общо описание на отчета:

Резултатите са разбити по различни параметри като Кампания, Източник/Медия, Браузър, Категория на Устройство, Дата, Транзакции и Приходи.

Включени дименсии:

 • Дата: Данни за транзакции и приходи за конкретни дати
 • Кампании: Трафик по имена на кампаниите, събирани през UA
 • Източник/Медия: Включва директен трафик, органично търсене (Google) и платено търсене (Google CPC)
 • Браузър: Данни за браузъри като Chrome, Firefox, Edge и Safari
 • Категория на Устройство: Разделено на мобилни устройства и настолни компютри
 • Транзакции и Приходи: Специфични данни за броя на транзакциите и съответните приходи за всяко вписване

Отчетът предоставя подробна информация за представянето на вашите електронни търговски дейности за определен период, като акцентира върху ключови метрики като транзакции и приходи по различни измерения като кампания, източник, браузър и категория на устройство.

Трафик (Traffic Report)

Данните са разделени по кампании, източници и среди, потребители, ангажираност (bounce rate), браузери и категории устройства

Разбивка на Резултатите:

 • Кампании: Визуализиране на кампании
 • Източник/Медия: Включва директен трафик, органично търсене (Google, Bing), referral трафик и платено търсене (Google CPC)
 • Браузър: Данни за браузъри като Chrome, Firefox, Opera, Safari, Edge
 • Категория на Устройство: Мобилни устройства, настолни компютри и таблети
 • Данни: Потребителите и сесиите се проследяват по конкретни дати
  Потребители и нови потребители: Конкретни данни за броя на потребителите новите потребители за всяко вписване
 • Bounce rate, продължителност на сесията, преглеждания на страници и страници на сесия:
 • Специфични данни за всяко вписване

Отчетът предоставя подробна информация за трафика на вашия уебсайт, като акцентира върху ключови метрики като брой потребители, сесии, bounce rate и преглеждания на страници. Това помага да се разбере поведението на потребителите на вашия сайт и да се подобрят маркетингови и уеб инициативи.

Събития (Events report)

Общо описание на отчета

Резултатите са разбити по различни параметри като Източник/Медия, Браузър, Категория на Устройство, Категория на Събитие, Действие на Събитие, Етикет на Събитие и Дата.

Включени дименсии:

 • Източник/Медия: Включва директен трафик, реферален трафик и органично търсене (например Bing)
 • Браузър: Данни за браузъри като Chrome, Firefox и Edge
  Категория на Устройство: Мобилно устройство или настолно.
 • Категория на Събитие: Включва категории като Outbound – Link Clicks и PDF – Link Clicks
 • Действие и Етикет на Събитие: Предоставя конкретни URL адреси, свързани със събитията
 • Дата: Събитията се проследяват по конкретни дати

Предоставя подробна информация за събитията на вашия уебсайт, като акцентира върху ключови метрики като източник на трафик, използван браузър, категория на устройство и конкретни действия и етикети на събития. Това помага да се разбере взаимодействието и поведението на потребителите на вашия сайт.

Допълнителни услуги

Извън основния пакет предлагаме следните допълнения:

 • Отчети с данни от последните 5 години – 200 лв.
 • Персонализирани отчети: Съобразено със специфичните нужди на клиента.
 • Обединяване и визуализиране на данните от UA и GA4 чрез Looker Studio – 200 лв.