Как постигнахме над 300% ръст на показванията в Google My Business на клиент с над 550 магазина?

Предоставянето на подходяща и актуална информация в Google My Business е от решаващо значение за органичната видимост.

Изображенията са ключов елемент в представянето на бизнеса. Ако вашето предприятие оперира на множество места, ръчното им актуализиране може да отнеме много време и да бъде податливо на грешки.

В тази статия ще споделим как автоматизирахме процеса на актуализиране на над 2500 изображения за повече от 550 магазина, което доведе до значително увеличение на броя импресии на изображенията на марката.

Резултатът беше увеличаване на импресиите на изображения с над 300% буквално в рамките на няколко дни.

Както можете да видите от графиката, това са стотици хиляди допълнителни гледания всеки ден.

Подобрихме имиджа на марката, като предоставихме на клиентите възможността да видят професионални и актуални изображения.

Screen shot 1

Image views, sourced from Google My Business, total for all stores

Всичко това ние възприемаме като задължителна стъпка за всички фирми с физически обекти и магазини, тъй като, когато се използва правилно, GMB може да помогне за увеличаване на органичната видимост и информиране на клиентите за важни промени в работата на конкретния магазин – работно време, налични услуги, насоки за местоположение, контактна информация и други.

Така, от една страна, придобивате доверието на клиентите, увеличавате видимостта в Търсачките, а от друга страна – клиентите намират вашите магазини много по-лесно и следователно, по-бързо вземат решение да ви посетят.

За да използвате инструмента ефективно, трябва да поддържате актуална информация за вашия бизнес. Когато фирмата работи с малък брой физически магазини, то тогава не е сложно да го направите и използвайки интерфейса на GMB, лесно може да извършите необходимите промени.

Но в случаи в които един бизнес управлява над 550 локации и искате да направите множество промени в данните за множеството ви локации, задачата става по-трудна.

Този проект ни беше възложен от една от най-големите куриерски компании в България.

Case Study:

Първата ни цел беше подробен анализ на текущата ситуация. В резултат на който, забелязахме няколко казуса, които обсъдихме и приоритизирахме с нашия клиент.

Един от по-сериозните проблеми, които забелязахме, беше липсата на релевантни изображения – профилът на фирмата разчиташе основно на снимки, добавяни от техните клиенти през времето, и не съдържаше изображения, които адекватно представят образа на бизнеса както техните услуги и физически локации.

Освен негативното въздействие върху начина по който се възприема марката, това предизвикваше и ограничена органична видимост и по-малък брой импресии в сравнение с техните преки конкуренти *(GMB предоставя инструмент за сравнение, който помага да се сравнят импресиите на вашата фирма със средния брой импресии на вашите конкуренти).

РЕШЕНИЕ

Започнахме с това да направим професионални снимки на всички обекти и да актуализираме текущите в GMB. Това означаваше качване на над 2500 изображения.

В по-широк контекст на проекта имаше и други задачи свързани с автоматизация, например обновяване на информацията за магазините. Това ни доведе до идеята да намерим автоматизирано решение.

Съгласно със стандартите и процедурите на нашата работа, създадохме подробен доклад за нашия клиент с над 30 страници, в който анализираме проблемите и предлагаме разнообразни решения.

Първоначално обсъдихме с клиента възможността за използването на GMB API. От една страна, това изисква регистрация и одобрение, но от друга страна, осъзнахме, че ще намерим по-бързо решение, от това да разработваме собствено приложение, което да използва API.

Нашето алтернативно решение беше създаването на алгоритъм, чиято крайна цел беше автоматичното създаване на файл за износ, съдържащ URL адресите на снимките на всеки магазин. Този файл лесно може да бъде качен в GMB, за да се актуализира информацията за магазините.

Първата задача в алгоритъма беше стандартизирането на URL адресите, като връзката на всяка снимка с правилния магазин беше направена директно.

За този случай използвахме синтаксис на URL адресите със следния формат:

https://{ClientURL}/photos/{Location ID}_{Picture ID}.JPG

Където:

{ClientURL} е адресът на хранилището на клиента, което може да се използва и за други цели, като визуализация на данни за магазините на уебсайта на клиента.

{Location ID} – идентификационен номер на магазина, добавен в Google My Business

{Picture ID} – цяло число, започващо от 0, увеличено с 1 за всяка последваща снимка, определящо номера на последователността й. Стойността 0 идентифицира основната снимка.

Предсказуемият индекс на данните ни позволи да добавим персонализирана функция на JavaScript в Google Sheets (https://developers.google.com/apps-script/guides/sheets/functions) (httpstatuscode()), която сканира очакваните URL адреси и връща статуса на HTTP заявката. 

В случай че функцията получи статус 404 (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_404), то тогава сканирането спира.

С използване на форматирани колони в Google Sheets, копирахме функцията за всички обекти и получихме матрица с валидни (HTTP Status codes 200) URL адреси на снимки на местоположенията на магазините.

Screen shot 2

Google Sheets template, using custom JS function

Screen shot 3

JS Script editor view

https://developers.google.com/apps-script/overview

After generating the matrix of valid URLs, we used the built-in functions of Google Sheets (IMPORTRANGE) and arranged the data in a sheet ready for export:

www.support.google.com/docs/answer/3093340?hl=en

РЕЗУЛТАТИ

Импресиите от изображенията се увеличиха с над 40% буквално в рамките на няколко дни.

Подобрихме образа и видимостта на марката, като позволихме на потребителите да видят актуални и професионални снимки на локациите, които търсят.

Анализът на резултатите показа трикратно увеличение на видимостта на бизнеса сравнен със средните стойности на конкурентните предприятия (данни от Google My Business).

Оценяваме, че времето, което вложихме в конкретният проект, е около 20-30 часа. Снимките бяха предоставени от нашия партньор, който се грижеше за качването и поддръжката на централизираното хранилище.

Благодарение на комбинацията от експертните знания на нашия екип и установените оперативни процедури за обслужване на клиенти, успяхме бързо и ефективно да:

  • Анализираме бизнес казуса;
  • Намерим и предложим мащабно и скалируемо решение, базирано на достъпни и безплатни инструменти;
  • Създадем необходимата проектна документация;
  • Изпълним и доставим решението.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Решаването на този случай е един прекрасен пример за нашия професионален подход – конкретен и насочен към бизнес целите на клиента. Ние анализирахме кои са най-лесно постижимите резултати и намерихме ефективни решения, за да ги постигнем.